การปลูกมะนาว
วิธีการปลูก

 1. ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
 2. ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร
 3. ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้ สูงประมาญ 2 ใน 3 ของหลุม
 4. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย
 5. ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ช้ายและขวา)
 6. ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก
 7. กลบดินที่เหลือลงในหลุม
 8. กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น
 9. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก
 10. หาวัสถุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง
 11. รดน้ำให้โชก
 12. ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด
Advertisements